Vật Tư Tang Lễ Khác

Vòng hoa viếng tang lễ – HVT003

Liễn tang lễ đep – L001

Liễn tang lễ đep – L002

Áo phủ quan hoa sen – APQ001

Áo Quan Dải Vàng Mã Tâm Linh – APQ002

Đá khô bảo quản thi hài

Bảo quản thi hài: Bảo quản thi hài bằng đá khô giờ đây đã trở thành phương pháp thông dụng bởi hững đặc điểm đặc biệt của phương pháp này : Chi phí thấp, bảo quản tại nhà, đảm bảo cả tính an toàn và tâm linh.

Vòng hoa viếng tang lễ – HVT001

Vòng hoa viếng tang lễ – HVT002

a