cấm kỵ trag tang lễ

Những điều kiêng kỵ và 15 điều cấm kỵ trong tang lễ

Những điều kiêng kỵ: 1. Kiêng kỵ với người chết vì nạn sông nước Với những người bị nạn sông nước, khi đang được cứu chữa, người ta kiêng không cho cha mẹ hay con cái của nạn nhân vào vì cho rằng nếu lúc đó có mặt người thân, chắc chắn nạn nhân không more »