phật giáo

Phật giáo và vấn đề hỏa táng

Hiện nay trên thế giới người ta đã sử dụng nhiều hình thức mai táng khác nhau.  Mỗi hình thức chọn lựa cho mình khi từ giã cõi đời đều mang một triết lý nhân sinh khác nhau.  Nhưng xét qua nhiều khía cạnh và ý nghĩa, tựu chung lại có 5 hình thức chính, more »