địa hình an táng đáng sợ

10 bí quyết Cửu Ca của phong thủy học về các địa hình an táng đáng sợ

Những địa hình đáng sợ là một trong 10 bí quyết của Cửu Ca. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Là những địa hình đại kỵ trong việc an táng, bao gồm:   1. Long sợ hung ngang: Long mạch sợ hung hãn, ngang ngược. 2. Huyệt sợ khô hàn: Huyệt mộ sợ nhất more »