Tìm hiểu ý nghĩa của linh khí mộ phần theo phong thủy người Việt

Theo phong thủy, khi một người chết đi, yếu tố phong () không mất.

am-trach.jpg

Nó ẩn náu trong xương cốt hoặc dưới dạng linh hồn; phần thủy (huyết nhục) tan vào trong đất.

Vì thế người chết được chôn cất ở nơi đất tốt sẽ di dưỡng được linh khí.

Linh khí đó tiếp tục giữ quan hệ với con cháu, thường gọi là “linh thiêng phù hộ”, giúp cho người sống “linh cảm” được những điều cần làm.

Nếu người chết linh ứng theo hướng thiện thì cảm ứng hành động của con cháu cũng hướng thiện, ngược lại sẽ là tà ma.

Người chết được chôn cất nơi đất tốt thì linh khí mạnh, tích cực. Gặp nơi tuyệt địa thì linh khí kém tích cực, mạnh theo hướng tiêu cực.

Vì vậy việc chọn đất để an táng cho người thân là việc làm rất cần thiết.
Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>