dịch vụ mai táng người chết trọn gói

Cung cấp dịch vụ ông Tổng và đội khiêng ông tổng phục vụ tang lễ

Tang lễ thường gắn liền với những quy định, nghi thức, thờ cúng, kiêng cữ nhất định. Lễ tang được thực hiện theo những tập quán cổ truyền của dân tộc và thể hiện quan niệm của cộng đồng về cái chết, thế giới người chết, quan hệ giữa người chết và người sống. Có more »