dịch vụ nhạc hiếu tang lễ trọn gói

Dịch Vụ Nhạc Hiếu Phục Vụ Tang Lễ

Từ xưa đến nay dân ta có câu: “Sống dầu đèn, chết kèn trống!” Xem vậy đủ biết, trống kèn trong tang lễ không thể thiếu được. Trong đám tang, kèn trống chỉ bắt đầu từ Lễ phát tang, cho đến khi an táng xong về nhà làm lễ cúng an vị bàn thờ người more »