hiện tượng quỷ nhập tràng

Những tục lệ khi quang xác cần giữ và hiện tượng quỷ nhập tràng

Những Tục Lệ Cần Giữ Khi Quàng Xác?   -Tại sao có tục đặt một bát cơm úp, một quả trứng, dựng đôi đũa trên bát cơm, cài quả trứng vào giữa hai chiếc đũa rồi thắp hương đặt lên trên đầu người chết suốt trong thời gian chưa nhập quan? -Tại sao người ta more »